BEGRAZING


Het voornaamste product van Natuurbegrazing de Monden is begrazing. Afhankelijk van de orderportefeuille kunnen we een gerichte offerte aanbieden voor professionele begrazing met een zeer ervaren schaapskudde. Dankzij de grootte van de omvangrijke kudde zijn we flexibel en kan er vlot geschakeld worden. De schapenbekjes komen in hoekjes waar maaimachines niet komen en onze kudde is het gewend om grove en hoge vegetatie als distels en brandnetels te nuttigen. Indien gewenst en noodzakelijk springen we bij met ons machinepark, geschikt voor het maaien van hoog gewas welke schaduw op de panelen veroorzaakt. Een creatief totaalpakket waardoor Natuurbegrazing de Monden in staat is om een zeer vakkundige begrazing aan te bieden voor een zeer concurrerende prijs

FOKSCHAPEN

Overtollige ooilammeren en fokrammen worden aan andere kuddes en liefhebbers verkocht voor de begrazing en fokkerij. Door het strenge selectiebeleid  van de ooien en de constante inzet van de best beschikbare dekrammen bevind de kudde zich op een zeer hoog niveau van fokkerij. Alle overtollige ooilammeren vinden gretig aftrek, evenals beste bewezen fokrammen en jonge rammen met veel potentie. Verkoop voor de fokkerij is een wezenlijke  bron van inkomsten voor Natuurbegrazing de Monden.

WOL

Eenmaal per jaar worden alle volwassen schapen geschoren. Dit gebeurd in de traditionele scheerperiode, medio juni. Het scheren van de kudde gebeurt in eigen beheer, zodat flexibel met de planning omgegaan kan worden en er beter ingespeeld kan worden op gunstige weersomstandigheden. De wol wordt grotendeels vermarkt door verkoop aan particuliere liefhebbers. Het scheren wordt met zorg uitgevoerd om de wol schoon te houden en de vezellengte zoveel mogelijk te benutten. Direct na het scheren wordt de bruikbare wol gesorteerd en verpakt tot verkoopbare eenheden. 

VLEES

Alle overtollige ramlammeren en oudere ooien worden na een weideperiode geslacht. Deels wordt deze dieren vermarkt via de handel, maar deels vindt de afzet plaats door in eigen beheer te slachten en het vlees rechtstreeks af te zetten aan particulieren en restaurants. Op basis van goede afspraken wordt er geregeld partijen slachtlammeren met dierwaardig transport bij een locale kleinschalige slager afgeleverd. Aldaar worden ze ambachtelijk verwerkt tot mooie vleespakketten al naar gelang de wens van de klant.