• img_5680.jpg
  • img_9336.jpg
  • img_3003.jpg

NATUURBEGRAZING DE MONDEN

HOUDERIJ


Natuurbegrazing de Monden bestaat uit een kudde van vele honderden dieren. De kudde loopt het grootste deel van het jaar buiten, verspreid in groepen ingezet op natuur- en heideterreinen evenals zonneparken...

WAAROM SCHAPEN


Schapen gaan meer geleidelijk en natuurlijker te werk dan machines. Ze grazen gevarieerd, waardoor de spreiding in vegetatie groter wordt. Met begrazing verschraalt een gebied sneller dan met maaien, hetgeen...

BEGRAZING


Het voornaamste product van Natuurbegrazing de Monden is begrazing. Met name zonneparken weten ons in toenemende mate te vinden als betrouwbare partner voor vakkundige begrazing om het groen kort en beheersbaar...

WIE ZIJN WIJ


Natuurbegrazing de Monden is een particuliere schaapskudde eigen aan Rob Brummel (1970), een Veluwse boerenzoon met een grote passie voor natuurbehoud en de instandhouding van zeldzame en inheemse rassen...


"DAT DOET DE NATUUR GOED"WAAR NATUURBEGRAZING DE MONDEN VOOR STAAT


  • Vele jaren kennis en ervaring
  • Vitale & gezonde dieren
  • Instandhouding van inheemse rassen
  • Eerlijk en betrouwbaar handelen
  • Professionele partner voor begrazingsprojecten