BEGRAZING


Het voornaamste product van Natuurbegrazing de Monden is begrazing. Voor geschikte natuur- en weideterreinen van een aantrekkelijke omvang is altijd ruimte. Toch wordt aan deze vorm van begrazing niks verdiend; er wordt namelijk geen beheersvergoeding gevraagd voor de begrazingsactiviteiten. Waar mogelijk wordt gewerkt met gesloten beurs en wordt het inkomen verdiend met de verkoop van fokschapen, wol en vlees. Dit is mogelijk dankzij een creatieve mix van goedkoop en efficiënt werken en het goed vermarkten van de schapenproducten. 

FOKSCHAPEN

Overtollige ooilammeren en fokrammen worden aan andere kuddes en liefhebbers verkocht voor de begrazing en fokkerij. Door het strenge selectiebeleid  van de ooien en de constante inzet van de best beschikbare dekrammen bevind de kudde zich op een zeer hoog niveau van fokkerij. Alle overtollige ooilammeren vinden gretig aftrek, evenals beste bewezen fokrammen en jonge rammen met veel potentie. Verkoop voor de fokkerij is een belangrijke bron van inkomsten voor Natuurbegrazing de Monden.

WOL

Eenmaal per jaar worden alle volwassen schapen geschoren. Dit gebeurd in de traditionele scheerperiode, medio juni. Het scheren van de kudde gebeurt in eigen beheer, zodat flexibel met de planning omgegaan kan worden en er beter ingespeeld kan worden op gunstige weersomstandigheden. De wol wordt grotendeels vermarkt door verkoop aan particuliere liefhebbers. Het scheren wordt met zorg uitgevoerd om de wol schoon te houden en de vezellengte zoveel mogelijk te benutten. Direct na het scheren wordt de bruikbare wol gesorteerd en verpakt tot verkoopbare eenheden. 

VLEES

Alle overtollige ramlammeren en oudere ooien worden na een weideperiode geslacht. Deels wordt deze dieren vermarkt via de handel, maar deels vindt de afzet plaats door in eigen beheer te slachten en het vlees rechtstreeks af te zetten aan particulieren en restaurants. Op basis van goede afspraken wordt er geregeld partijen slachtlammeren met dierwaardig transport bij een locale kleinschalige slager afgeleverd. Aldaar worden ze ambachtelijk verwerkt tot mooie vleespakketten al naar gelang de wens van de klant.