• slide-1.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-2.jpg

NATUURBEGRAZING DE MONDEN

HOUDERIJ


Natuurbegrazing de Monden bestaat uit een kudde van ruim 400 dieren, jong en oud. De kudde loopt het gehele jaar buiten, er wordt geen gebruik gemaakt van een stal. In de zomermaanden lopen de dieren verspreid in groepen op natuur- en heideterreinen en verschraald grasland...

WAAROM SCHAPEN


Schapen gaan meer geleidelijk en natuurlijker te werk dan machines. Ze grazen gevarieerd, waardoor de spreiding in vegetatie groter wordt. Via hun mest en vacht zorgen schapen voor verspreiding van plantenzaden...BEGRAZING


Het voornaamste product van Natuurbegrazing de Monden is begrazing. Voor geschikte natuur- en weideterreinen van een aantrekkelijke omvang is altijd ruimte. Toch wordt aan deze vorm van begrazing niks verdiend; er wordt namelijk geen beheersvergoeding gevraagd voor de begrazingsactiviteiten...

WIE ZIJN WIJ


Natuurbegrazing de Monden is een particuliere schaapskudde eigen aan Rob Brummel (1970), een Veluwse boerenzoon met een grote passie voor natuurbehoud en de instandhouding van zeldzame en inheemse rassen...
"DAT DOET DE NATUUR GOED"WAAR NATUURBEGRAZING DE MONDEN VOOR STAAT


  • Win-winsituatie voor u, de kudde en ons
  • Vitale & gezonde dieren
  • Instandhouding van inheemse rassen
  • Eerlijk en betrouwbaar handelen
  • Respect voor mens, dier en natuur